Jak zostać protetykiem słuchu?

Protetyk słuchu to ciekawy zawód, który nie jest jednak przeznaczony dla wszystkich. Każdy, kto chce w nim pracować, musi pamiętać o zdobyciu odpowiednich kwalifikacji. Niezbędna jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Bardzo ważne jest również i to, aby posiadać właściwe predyspozycje. W przeciwnym bowiem razie, praca w zawodzie protetyka słuchu będzie wyjątkowo trudna, jeśli nie niemożliwa.

Jakie wykształcenie trzeba mieć, aby zostać protetykiem słuchu?

Jak już zaznaczono na wstępie, aby móc zostać protetykiem słuchu, należy zdobyć pewne wykształcenie. Można ukończyć studia wyższe bądź też zdecydować się na ukończenie dwuletniej szkoły policealnej. Samo wykształcenie to jednak zdecydowanie za mało. Należy zdobyć również umiejętności praktyczne. Bardzo ważne jest także to, aby posiadać odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu protetyka. Mowa tu przede wszystkim o:

  • empatii
  • wyrozumiałości
  • cierpliwości
  • umiejętności pracy z ludźmi
  • odporności na stres.

Praca w charakterze protetyka słuchu nie jest więc dla każdego. Jeżeli nie ma się odpowiednich predyspozycji do wykonywania tego zawodu, lepiej byłoby jednak kształcić się w innym kierunku. Jeśli posiada się wspomniane predyspozycje, należy zaś przyłożyć się do nauki, bez względu na to, czy wiedzę o zawodzie będzie się zdobywać na studiach czy w szkole policealnej. Więcej o zawodzie protetyka słuchu przeczytasz na stronie Geers.

Czym zajmują się protetycy słuchu?

Protetyk słuchu to zawód, którego nie należy mylić z zawodem laryngologa. Protetyk co do zasady nie jest bowiem lekarzem, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby nim został. Protetycy słuchu mają kontakt najczęściej z osobami starszymi, bo to właśnie wśród nich rozpowszechnione są zaburzenia słuchu różnego rodzaju. Do zadań osoby wykonującej ten zawód należy zdiagnozowanie problemu pacjenta. Konieczne staje się więc przeprowadzenie odpowiednich badań. Jeżeli jednak protetyk stwierdzi, że pacjent wymaga konsultacji lekarskiej, powinien mu ją zasugerować. Po zbadaniu pacjenta, protetyk słuchu będzie mógł dobrać odpowiedni aparat słuchowy.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się na pozór wydawać. Dobór właściwego aparatu słuchowego wymaga starannej współpracy pomiędzy pacjentem a protetykiem słuchu. Ważne jest to, aby w miarę możliwości spełnić wszystkie wymagania osoby, która zgłasza się z problemem niedosłuchu. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że nie ma rozwiązań idealnych. Możliwe więc, że pacjent nie będzie w pełni zadowolony z dobranego aparatu. Każdy protetyk musi więc liczyć się z tym, że w swojej pracy napotka trudnych klientów.