Zaburzenia psychiczne – przykłady i definicje najczęstszych problemów psychicznych

Ludzki umysł jest coraz mniejszą zagadką. Niektóre stany psychiczne są różnie interpretowane i nie ma zgodności wśród naukowców.

Choroby psychiczne mogą dotykać nawet co trzecią osobę. Jednak objawy nie są widoczne. Możliwe jest jedynie rozpoznanie wybranych czynów, słów czy reakcji, które mogą wskazywać na zaburzenia psychiczne.

Jakie są najczęstsze zaburzenia psychiczne?

Wśród znanych chorób psychicznych wymienia się fobie i stany lękowe. Łączą się one zazwyczaj z innymi chorobami, takimi jak anoreksja, dysmorfofobia (lęk przed własnym wyglądem, obawa przed szpeceniem) czy mania. W ostatnich latach zauważalny był też wzrost ostrych reakcji na stres czy ataki paniki.

Coraz częściej diagnozowane i leczone są zaburzenia osobowości. Na przykład osobowość dyssocjalna (ASPD) można scharakteryzować jako łamanie norm społecznych i niepoczucie bycia przynależnym do społeczeństwa. Przejawem może być skrajna samolubność, brak empatii i tolerancji na uczucia innych. Z kolei zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne sprawia, że chory wykonuje te same czynności cały czas. Problemem społecznym są również uzależnienia. Poza alkoholem, narkotykami, nikotyną czy hazardem prym w uzależnieniach wiodą seks, Internet, gry komputerowe, a nawet sport czy zakupy.

Zaburzenia psychiczne, a patologiczni prezydenci

O tym, że choroby psychiczne mogą dotknąć każdego, świadczy badanie amerykańskiego profesora, Johna M. Berecza. Wskazał, że prezydentów USA: Baracka Obamę, Richarda Nixona, Geralda Forda, Lyndona B. Johnsona, Jimmy’ego Cartera, Ronalda Reagana i Donalda Trumpa mają łączyć patologie psychiatryczne.

Prezydent Obama, mimo medialnego wizerunku, miał zaburzenie osobowości unikającej. Oznacza to, że unikał kontaktów z innymi ze względu np. na lęk przed porzuceniem. Nixon miał mieć osobowość paranoidalną, Ford zależną, Johnson sadystyczną, Reagan histrioniczną (tzn. przesadną teatralność, chęć zwracania uwagi), Carter kompulsywną a Trump narcystyczną. Oczywiście nigdy nie podano oficjalnych informacji o chorobach tych prezydentów, ale niektóre zachowania miały wskazywać na zmaganie się z takimi zaburzeniami osobowości.